Food Safety Net Services (FSNS) to sieć akredytowanych laboratoriów ISO/IEC 17025:2005, które oferują szeroki wachlarz badań mikrobiologicznych i analizy chemicznej. Badania obejmują między innymi rutynową i nierutynową analizę ilościową i jakościową, z zastosowaniem standaryzowanych
i zatwierdzonych metod, takich jak AOAC, USDA, AOCS, FDA, ASTA i innych. W dodatku do wszechstronnych badań laboratoryjnych, FSNS dostarcza również pełen zakres usług audytowych, które synergicznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa żywności oraz programów jakościowych.

TOP