Vyloučení odpovědnosti

Prohlášení zveřejněná na tomto webu různými uživateli jsou pouhými názory uživatelů. Správce tohoto webu, jeho či její zaměstnavatel(é), přičleněné organizace či zaměstnanci nejsou za obsah těchto prohlášení zodpovědní a žádným způsobem za ně neručí. Před podniknutím kroků, které by mohly vést k soudnímu jednání, se vždy poraďte s advokátem. Prohlášení a produkty, na které tento web odkazuje, nebyly zhodnoceny úřadem FDA. Nejsou určeny k diagnóze, léčbě ani nápravě jakékoli nemoci či zdravotního stavu. Máte-li zdravotní potíže či jste znepokojení, obraťte se na lékaře nebo poskytovatele zdravotních služeb. Před úpravou stravy, užíváním jakéhokoli nového produktu, léku, doplňku či prováděním nových cvičení se vždy poraďte s lékařem. Doporučujeme vzdělat se ohledně vědeckých/výživových poznatků.

Pro více informací si prosím prohlédněte celé znění našich smluvních podmínek a podmínek vztahující se na používání tohoto webu.

*Společnost Kannaway neprodává ani nedistribuuje žádné produkty, které jsou v rozporu se zákonem Spojených států o regulovaných látkách. Společnost prodává a distribuuje konopné produkty.

TOP