Food Safety Net Services(FSNS) je síť laboratoří s akreditací ISO/IEC 17025:2005 poskytující širokou škálu mikrobiologického testování a chemických analýz. Pod nabízené testování spadají například rutinní kvantitativní a kvalitativní analýzy vycházející ze standardizovaných a ověřených metod, např. AOAC, USDA, AOCS, FDA, ASTA a dalších.

Vedle rozsáhlé nabídky laboratorního testování FSNS nabízí také kompletní nabídku auditních služeb pro zkvalitnění efektivity programů bezpečnosti potravin a programů jakosti.

TOP