Endokanabinoidy (a kanabinoidy rostlinného původu) se pojí s receptory – zvanými kanabinoidní receptory – nacházejícími se na povrchu buněk. Bylo dokázáno, že CBD pozitivně stimuluje a posiluje organely zvané mitochondrie, které vyrábí energii a jsou nezbytné pro fungování takřka všech tělesných buněk. Ze studií endokanabinoidního systému vyplynulo, že kromě funkce udržování vnitřní rovnováhy organismu (homeostáze) je CBD zodpovědné také za opravu poškozených buněk. Z výzkumu dále vyplynulo, že kanabinoidy jsou schopny zaměřit se na poškozené buňky, aniž by ovlivňovaly normální buňky, z čehož vyplývá, že se endokanabinoidní systém může chovat jako biologický obranný systém.

Jakmile osoba požije konopný olej, CBD či jiné kanabinoidy, zmiňované receptory kanabinoidů se aktivují (CBD má pravděpodobně větší náklonnost pro CB2 receptory než pro CB1 receptory). Výzkum ukazuje, že když svému endokanabinoidnímu systému dodáte netoxické a nenávykové kanabinoidy, může to vést ke zlepšení zdraví endokanabinoidního systému a téměř jistě k celkově zdravějšímu životu.

Jestliže člověk přijímá konopný olej, CBD nebo jiné kanabinoidy, jsou aktivovány tyto kanabinoidní receptory (zdá se, že CBD má vyšší afinitu k receptorům CB2 než receptorům CB1). Výzkum naznačuje, že když doplníte svůj endokanabinoidní systém (ECS) o netoxické, nenávykové kanabinoidy, je možné vyvinout zdravější endokanabinoidní systém a téměř jistě dosáhnout zdravějšího života.

Produkty společnosti Kannaway jsou distribuovány prostřednictvím sítě Brand Ambasadorů kteří horlivě šíří informace o výhodách konopných CBD doplňků, protože poznali jejich účinky ve vlastním životě.


Posláním společnosti Kannaway je pomáhat svým ambasadorům s vybudováním vlastního úspěšného podnikání distribuujícího její linii produktů z konopného CBD oleje tím, že pomáhá vlastníkům podnikání s nastavením jejich cílů, spoluprací se svými ambasadory při dosahování těchto cílů a odměňováním těch, kteří dosáhli úspěchu.

Endokanabinoidní systém (ECS)

Jedná se jeden z nejmimořádnějších věděckých objevů. ECS reguluje celou řadu biologických procesů, např. relaxaci, vyživování, spánek, určité zánětlivé reakce a dokonce také kognitivní funkce. Ve zkrate je ECS zodpovědný za optimální fungování těla - a to není nic lehkého!


Endokanabinoidy a jejich receptory se nalézají po celém těle. Vědci se domnívají, že endokanabinoidní systém prováděním své činnosti reguluje homeostázu. Je obtížné přesně vymezit systém tak složitý, jako je ECS, mějte však na paměti, že v tělesných buňkách existují dva typy důležitých receptorů – CB1 a CB2. Hojný počet se jich nachází v mozku a imunitním systému. Tělo produkuje kanabinoidy přirozeně (jako třeba endokanabinoidy: anandamid a 2-AG) a ty mají chemické složení podobné kanabinoidům získávaným z rostlin, jako je tomu v případě CBD.

Receptor endokanabinoidního systému

Co pro vás CBD a ECS znamenají?

ECS doslova znamená „kanabinoidní systém uvnitř těla“. Tím, že CBD endokanabinoidy upravuje, napomáhá k dosažení tělesné rovnováhy. Životně důležité komunikace mezi našimi řídícími soustavami je možné, stejně jako ostatní soustavy, vyživit řadou doplňků určených pro ECS.


Zpráva Národního ústavu zdraví z roku 2006:

„V posledním desetiletí byla prokázána účast endokanabinoidního systému na rostoucím počtu fyziologických funkcí jak centrální, tak periferní nervové soustavy a v periferních orgánech ... bylo zjištěno, že úprava činnosti endokanabinoidního systému může mít léčivý účinek na onemocnění a patologické stavy ... “

Vznikající studie

Kanabinoidy a ostatní sloučeniny jsou v současné době předmětem mnoha výzkumů, které se snaží zjistit, jak interagují s endokanabinoidním systémem.

CBD a THC nejsou jediné složky využívané endokanabinoidním systémem. Existuje přinejmenším osmdesát fytokanabinoidů, rozmanitých endokanabinoidů, což jsou kanabinoidy produkované těly savců, a dalších látek, jako jsou omega mastné kyseliny, jež se vzájemně ovlivňují s receptory kanabinoidů.

Na téma endokanabinoidního systému již bylo zveřejněno a přezkoumáno tisíce studií. Endokanabinoidní systém si získal pozornost výrobců léčiv i výzkumníků již od jeho objevení před více než dvaceti lety.

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že endokanabinoidní systém v našich tělech zastává důležitou roli „ochránce“. Nejdůležitějším posláním endokanabinoidního systému dokonce je chránit homeostázi – tedy zajistit optimální fungování těla za všech okolností.

Někteří výzkumníci přišli s pojmem „endokanabinoidní syndrom“, což je syndrom, při kterém tělo nevytváří dostatečné množství endokanabinoidů. Tento výzkum se snaží ověřit tvrzení, zda může být nedostatek kanabinoidů příčinou autoimunitních chorob, mezi něž se řadí např. lupus, revmatická artritida, cukrovka a další.

Společnost Kannaway je podporovatelem výzkumů endokanabinoidního systému. Pokud bude výzkum pokračovat ve stávajícím směru, lze tvrdit, že je endokanabinoidní systém klíčovým systémem obecného pocitu lidského zdraví!

JSTE PŘIPRAVENI ABY VYZKOUŠET ?

TOP